Zagłosuj na Rudę Śląską w konkursie


Ideą konkursu jest uświadomienie udziału funduszy unijnych w zmianie wizerunku wielu miejsc w Polsce i powstawaniu nowych inwestycji. Dwie z tych ostatnich - rudzki rynek i trasa N-S - zostały uwiecznione na zdjęciach Katarzyny Trzcińskiej, której prace zakwalifikowały się do finału konkursu fotograficznego „Europa to my!”.  - Zgłosiłam swoje fotografie do konkursu, żeby pokazać, że Ruda Śląska umiejętnie wykorzystuje fundusze unijne do rozwoju miasta - podkreśla Katarzyna Trzcińska. - Zobrazowaniem tego faktu są między innymi dwa przedsięwzięcia, które w bardzo dużym stopniu wpłynęły na poprawę komfortu naszego życia - budowa placu Jana Pawła II i trasy N-S. Realizacja tych inwestycji stworzyła realne przesłanki i możliwości dalszego rozwoju Rudy Śląskiej - dodaje.

 

Na fotografie Katarzyny Trzcińskiej można głosować do 21 lipca poprzez stronę internetową http://www.europatomy.pl/index.php#glosowanie . - Zachęcam wszystkich bardzo gorąco do udziału w zabawie - mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Mam nadzieję, że rudzka młodzież aktywnie włączy się w głosowanie i wywalczy dla naszego miasta wspaniały koncert z udziałem gwiazd - komentuje.

 

Przypomnijmy, że pierwszy odcinek trasy N-S został przekazany do użytkowania na początku bieżącego roku. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, a na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. Po zrealizowaniu całości inwestycji Trasa N-S będzie ważnym szlakiem komunikacyjnym, ponieważ bezkolizyjnie połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Budowa miejskiego rynku kosztowała natomiast ponad 13 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 7,6 mln zł. Projekt polegał na przebudowie i zagospodarowaniu placu Jana Pawła II, by w tym miejscu wykreować miejski rynek i nadać temu miejscu nowe funkcje: gospodarcze, społeczne, kulturalne, turystyczne i rekreacyjne.

- Aktualnie koncentrujemy się na dobrym przygotowaniu do pozyskania środków unijnych z następnego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 - informuje prezydent Dziedzic. - Mamy duże szanse otrzymać dofinansowanie do budowy  kolejnych etapów trasy N-S. Złożony przez nas projekt znalazł się na drugim miejscu  na liście rankingowej przedsięwzięć transportowych przewidzianych do realizacji w następnej perspektywie finansowej - tłumaczy. Dodajmy, że szacunkowy koszt tej jednej z ważniejszych dla regionu inwestycji drogowych ma wynieść 413 mln zł, a unijna dopłata może sięgnąć 300 mln zł.

W ramach pilotowanego przez KZK GOP i miasto Katowice projektu „Sieć centrów przesiadkowych” Ruda Śląska zgłosiła natomiast węzeł Chebzie, którego budowa ma kosztować 15,2 mln zł. Do tej pory przygotowano też  26 dodatkowych projektów  zakwalifikowanych do realizacji w latach 2014 – 2020 na kwotę 62 mln zł.

źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska