Ksawery Kaliski – wielki talent Klastra Hub Club

 

Tytuł pracy: Talk 2 me - mów do mnie.

Promotor: prof. Marian Oslislo (ASP Katowice)

Recenzenci: prof. Antoni Porczak (ASP im. Jana Matejki w Krakowie);

prof. Ryszard Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)

Przedmiotem rozprawy doktorskiej Talk2Me – Mów do mnie jest instalacja interaktywna PR•OR•OK.
Zakres pracy obejmował stworzenie interaktywnej instalacji angażującej interaktora w żywy dialog z dziełem, przeanalizowanie problemów komunikacji w obliczu zmian zachodzących we współczesnej kulturze, zastanowienie się nad kondycją relacji międzyludzkich w dobie ekspansji Internetu i portali społecznościowych oraz podjęcie zagadnienia kryzysu i manipulacji mediów. Instalacja interaktywna PR•OR•OK stwarza nową przestrzeń audiowizualną dla prowadzenia dialogu.
Głównym celem pracy doktorskiej jest znalezienie nowych sposobów komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Projekt Talk2me – Mów do mnie jako temat rozważań podejmuje szeroko rozumiane pojęcie dialogu oraz kondycji współczesnego człowieka. Zagadnienia związane z aspektem komunikacji i związków międzyludzkich podejmowane są w kontekście zmian kulturowych i społecznych, jakie następują w czasach szybkiego postępu technicznego, ekspansji Internetu, zalewu społeczeństwa ogromem danych i informacji.
Talk2me – Mów do mnie jest próbą przeanalizowania i zobrazowania psychoemocjonalnej interakcji odbywającej się w momencie dialogu, wpływu, jaki wywierają na siebie rozmówcy (w przypadku, gdy dialog odbywa się między ludźmi lub człowiekiem i maszyną), oddziaływań w przestrzeni pomiędzy nimi, systemu znaków i kodów, jakich używają do odkrywania lub zaciemniania treści komunikatu.