Śniadanie biznesowe Śląskiego Klastra ICT i Multimediów - Hub Club

 

 

Podczas śniadania:

  • odbędą się prezentacje nowych członków klastra HubClub,
  • przedstawimy informacje nt. realizowanego projektu,
  • przedstawimy nowe perspektywy rozwoju klastra i korzyści dla członków,  które wynikają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  • dla firm zainteresowanych promocją swoich rozwiązań z branży gier i ICT przedstawimy możliwości finansowania działań w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
  • gościem na śniadaniu będzie nowa Pani Prezes spółki Aquadrom w Rudzie Śląskiej, która przedstawi ofertę swojej firmy i której Państwo możecie zaprezentować swoje rozwiązania.

Jak zawsze wspólne śniadanie biznesowe to okazja do poznania nowych firm z branży IT i multimediów, zaprezentowania swojej oferty, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Bezpośrednie kontakty to podstawa do robienia skutecznego biznesu, co zwiększa szanse na sukces!  Udział w śniadaniu jest bezpłatny.

Zainteresowane firmy z branży ICT prosimy o kontakt do dnia 26 sierpnia 2013r. do godziny 15:00 na adres e-mail: a.sabuda@hubclub.pl lub telefonicznie 32 342 22 30 w.104

Uprzejmie prosimy o przesłanie niniejszego zaproszenia do zaprzyjaźnionych firm z branży IT i multimediów.