1,6 miliarda zł na wsparcie dla przedsiębiorców!

Informacje o naborze

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_1/1.1.1/201 na stronie http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,3247,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-1-1-projekty-br-przedsiebiorstw-poddzialania-1-1-1-badania-przemyslowe-i-.html

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r. do 31.12.2015 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości w zakresie  przygotowania merytorycznego wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Kontakt:

Sylwia Antoszczak
e-mail: s.antoszczak@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 105

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

tel.: (+48) 32 342 22 30
www.inkubatorrudzki.pl
info@inkubatorrudzki.pl