Trwa nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego !

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. opracuje Ci komplet dokumentacji.

Dofinansowanie można uzyskać na:

1) kursy dla pracodawców lub pracowników w wieku co najmniej 45 lat, realizowane
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,

4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O tematyce szkoleń decyduje pracodawca (nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika). Mogą to być szkolenia/kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb danej firmy/pracownika. Istotne jest jedynie to, by szkolenie było związane z miejscem pracy i zakresem obowiązków pracownika.

Kwota dofinansowania to około do 10 000 zł:

1) do 80% kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich  i małych przedsiębiorstw,

2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw.

Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu!

Osoba do kontaktu: ALEKSANDRA KARAŚ

Tel.:  32 342 22 30 w. 111, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska,

www.inkubatorrudzki.pl
a.karas@inkubatorrudzki.pl