SZWEDZKI STÓŁ ICT

Nasz gość specjalny zaprezentuje potencjał rozwoju sektora nowych technologii w zachodniej Szwecji (uwzględniając dominujące specjalizacje), możliwości współpracy polskich i szwedzkich firm IT, oraz informacje dot. parków technologicznych zlokalizowanych w zachodniej części kraju.

Erik-Wilhelm Graef Behm, Menadżer Inwestycyjny ICT w Business Region Göteborg jest odpowiedzialny za inwestycje zagraniczne, rozwoju klastrów oraz rozwoju eksportu
w ramach ICT w zachodniej Szwecji. Jest również redaktorem naczelnym miesięcznika ICT-newsletter, założonego w 2002 rok.

Ma ogromne doświadczenie w łączeniu obszarów takich jak ICT, logistyka oraz zarządzenie łańcuchem dostaw i posiada tytuł magistra Inżynierii Przemysłu i Zarządzania Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Goeteborgu.

Business Region Göteborg jest spółką non-profit, która działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju handlu i przemysłu w regionie Göteborg. Jej celem jest przyczynianie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wysokiego poziomu zatrudnienia i różnorodności handlu oraz przemysłu w regionie.

Business Region Göteborg skupia swoje wysiłki na następujących obszarach:

  • rozwój biznesu,
  • projekty promujące klastry i przemysł,
  • marketing regionu w kraju i zagranicą,
  • tworzenie i współpraca z międzynarodowymi sieciami,
  • obsługi i doradztwa dla inwestorów i nowopowstałych firm w regionie.

Reprezentuje trzynaście gmin, które tworzą region Göteborg oraz współpracuje ściśle z gminnymi liderami handlu i przemysłu w regionie.

Śniadanie biznesowe to znakomita okazja do nawiązania kontaktów różnych środowisk biznesowo-społecznych. Zapewni każdemu uczestnikowi sposobność, by bezpośrednio nawiązać nowe kontakty, odnowić stare relacje, poznać i zrozumieć innych liderów.
To również okazja do spotkania odbiorców technologii informatycznych z dostawcami tychże technologii działającymi w Śląskim Klastrze ICT & Multimediów HubClub.

Uczestnicy śniadania będą mieli okazję zapoznać się z ofertą Banku Zachodniego WBK Grupa Santander oraz Volvo Chorzów jak również skonsultować się z pracownikami Urzędu Miasta w sprawie aktualnych ofert inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej.

Udział w śniadaniu jest bezpłatny.

Zapewniamy tłumacza.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o zgłoszenie swojej obecności
do dnia 23 kwietnia 2015r.
na adres mailowy: a.sabuda@inkubatorrudzki.pl lub pod nr tel. 32 342 22 30 w.104

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i potwierdzi możliwość udziału w spotkaniu.

Osoby do kontaktu:

Sonia Dors
e-mail: s.dors@inkubatorrudzki.pl
tel.: 32 342 22 30 w.105

Alina Sabuda
e-mail: a.sabuda@inkubatorrudzki.pl
tel.: 32 342 22 30 w.104