II Ogólnopolski Kongres SMART – Inteligentne Miasta

Czym jest Smart City? Według ekspertów jest to cały szereg zagadnień z zakresu urbanistyki, ekologii i nowoczesnych technologii, które w połączeniu tworzą rozwiązania, czyniące z tradycyjnych miast miejsca przyjazne dla mieszkańców, odpowiadające na ich bieżące potrzeby i stale zmieniające się wraz z rozwojem technologii. Nie są to tylko rozwiązanie sprytne, ale przede wszystkim systemowe . Dlatego tak ważne jest zarządzanie miastem w stylu „smart”. Zarządzanie z wyobraźnią, które nie oznacza implementacji przypadkowych rozwiązań smart cities, ale bada i analizuje potrzeby mieszkańców i tworzy zrównoważony „ekosystem”, odpowiadający na konkretne wyzwania. Jest otwarty na zmiany wraz z rozwojem miast i potrzeb ich mieszkańców.

Maciej Lukas z firmy BT Skyrise podkreślał, że smart cities to przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarowaniem energią, transportem i ICT w miastach i właśnie działania w tych obszarach będzie wspierała Komisja Europejska. Podczas projektowania inteligentnych systemów mobilności miejskiej istotne jest wzięcie pod uwagę potrzeb przemieszczania się lokalnej społeczności. Takie rozwiązania tworzone są dla ludzi, mają być dla nich widoczne, ułatwiać codzienne funkcjonowanie i relatywnie podnosić jakość życia, dlatego kluczowe jest prowadzenie badań i wdrażanie krok po kroku takich rozwiązań, które zaczną zmieniać naszą rzeczywistość. Efektywność rozwiązań dotyczących usprawniania mobilności miejskiej musi być mierzona, moim zdaniem tak samo jak w przypadku dużych komercyjnych projektów. Tylko wtedy kolejne usługi rozwiązujące dalsze problemy wdrażane na żywej tkance miejskiej będą cieszyły się wysoką użytecznością i popularnością przez długie lata – dodał. Pan Lukas, jako przykład, z którego można czerpać inspirację, podał systemowe rozwiązanie komunikacyjne wdrażane w niedalekim Krakowie. Nie musimy udawać się do wielkich aglomeracji zachodnich czy też dalekowschodnich, by dowiedzieć się jak można usprawnić wybrane aspekty mobilności miejskiej na przykładzie Berlina, Londynu, Amsterdamu, Barcelony czy też Hong Kongu. Kilkadziesiąt kilometrów od Śląska wdrażane jest rozwiązanie, które może być dla nas przykładem na dobry początek. Istotne jest jedynie, by taka inicjatywa pojawiła się po stronie samorządów. W Krakowie pojawiła się po stronie Urzędu Województwa. Chodzi o Małopolską Kartę Aglomeracyjną, czyli system informatyczny umożliwiający korzystanie z całego szeregu usług miejskich, w tym usług transportowych przy pomocy smartfonu.

Już dzisiaj obserwujemy, że miasta śląskie ze sobą konkurują. Walczą o mieszkańców. Rywalizację tę wygrają te z nich, których władze wykażą odwagę w projektowaniu z wyobraźnią i inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania. Nie bez znaczenia jest tu zdolność do przeciwstawienia się działaniom przynoszącym oszczędności w krótkim okresie czasu , ponieważ decyzje, które zapadają dzisiaj, nie powinny zamykać drogi rozwoju w przyszłości.  Miasta budują jakość życia ludzi, kształtując warunki w jakich codziennie pracują, podróżują i wypoczywają.