Raport pt. Przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim oraz analiza ich potencjału

Ekspertyza powstała dzięki wykorzystaniu ogólnodostępnych informacji o klastrach oraz sektorze ICT, a także bezpośrednie informacje od klastrów. Dzięki temu w ekspertyzie przedstawione zostały informacje prezentujące stan rozwoju klastrów sektora ICT w województwie śląskim na początku 2015 r.

RAPORT