Przedsiębiorco, sięgnij po unijną dotację na innowacje!

W najbliższym czasie województwo śląskie  uruchomi pierwszą transzę środków na  wsparcie inwestycji przyczyniających się do rozwoju innowacyjności  w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020! Dlatego istotne jest pozyskanie wiedzy o nowych zasadach przyznawania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej oraz o możliwościach, jakie stwarza nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 dla przedsiębiorstw.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie pn.”INNOWACJE DLA MŚP Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 środki unijne dla przedsiębiorstw.”  w dniu 30.06.2015r. o godz. 9:00

Szczegółowy opis szkolenia:

http://www.inkubatorrudzki.pl/pl/artykul/tematy_szkolen/1420725303