„Co prowokuje konflikt i jak sobie z nim radzić?”

W dniach 22.10-28.10.2017r. pracownicy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyli kurs z zakresu: „What provokes conflict and How can We Manage It?” („Co prowokuje konflikt i jak sobie z nim radzić?”) w Słowenii, zorganizowanego przez firmę Skupina Primera d.o.o.


Szkolenie miało na celu zdobycie praktycznych umiejętności związanych z powstawaniem oraz rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych.

W trakcie szkolenia pogłębiono wiedzę na temat efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów na podstawie metody SDI - Strength Deployment Inventory.

SDI - Teoria Świadomości Relacji – to narzędzie stosowane do samooceny, które pomaga zrozumieć ludziom co daje im poczucie własnej wartości i co jest dla nich ważne w relacjach z innymi osobami.
Umiejętność zarządzania relacjami jest niezbędna w codziennym życiu i ma duży wpływ na sukces w biznesie.

Strength Deployment Inventory to narzędzie, które pomaga zwiększyć samoświadomość oraz poprawić, wzmocnić lub zbudować relacje międzyludzkie. Uczy identyfikować motywy zachowań oraz znajdować odpowiedzi na pytanie „dlaczego ludzie działają tak, a nie inaczej?”. Dzięki niemu łatwiejsze staje się zaakceptowanie działań innej osoby, ponieważ rozumiemy jej motywy, intencje i zachowanie.

Nasz pracownicy poznali SDI jako wyjątkową metodę do zarządzania konfliktami, która pomaga zrozumieć jak zmniejszyć potencjalne interpersonalne sytuacje konfliktowe.

SDI pozwolił również przygotować Portret Mocnych Stron (ang. Portrait of Personal Strengths) naszych pracowników, dzięki czemu poznali swoje silne cechy. SDI okryło przed nimi moc ich zastosowań. Ukazano, że wykorzystanie mocnych cech wiążę się również z sytuacjami w których są one nadużywane (np. osoba która jest nadmiernie pewna siebie, w oczach innych ludzi jest arogancka itp.). W efekcie te nadużycia mogą stać się powodem do konfliktów.

Pracownicy, którzy skorzystali z tego raportu (ang. Portrait of Overdone Strengths) mówią, że dokonują obecnie bardziej świadomych wyborów swoich zachowań. Świadomość jak nadużywanie silnych cech wpływa negatywnie na ich otoczenie, pomaga im w sytuacjach zawodowych oraz prywatnych.

 

Mocny nacisk był skierowany również na informację zwrotną (ang. SDI Feedback Edition). Jednym z ćwiczeń w trakcie kursu było tworzenie bazy informacji o tym w jaki sposób inni chcieliby otrzymywać informację zwrotną od nas, tak aby obie strony zachowały pozytywne relacje.

W trakcie kursu pochylili się również nad wykorzystywaniem SDI do badania oczekiwań (ang. SDI Expectations Edition) wobec innych osób oraz wobec nas samych. Zostały przedstawione narzędzia identyfikujące, wyjaśniające i zarządzające oczekiwaniami. Kiedy ludzie wiedzą, czego się od nich oczekuje, prawdopodobieństwo konfliktu lub braku zaangażowania jest dużo mniejsze. Podobne ćwiczenia dotyczyły oczekiwań wobec wykorzystania silnych stron.

Wielokrotnie zostało ukazane, że metoda SDI jest narzędziem możliwym do wdrożenia w całej organizacji. Wówczas buduje idealne podstawy komunikacji wewnętrznej, co pomoże zacieśnić więzi organizacyjne i umocnić kulturę organizacji.

Zastosowanie SDI jest nieograniczone i opiera się na kluczowej zasadzie - lepsze relacje międzyludzkie prowadzą do lepszych wyników. Zastosowanie SDI jest nieskończone i ma wspólny motyw: lepsze relacje międzyludzkie prowadzą do lepszych wyników.

Relationship Awareness Theory i SDI mogą być bezcenne w każdym środowisku, gdzie pozytywne i efektywne relacje mogą zwiększyć wydajność i satysfakcje.

Dodatkowym celem wizyty w Słowenii była wymiana doświadczeń w zakresie nowych form wspierania klastrów oraz przedsiębiorczości.  W tym celu 24.10.2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Strefy Kreatywnej - Poligon jednego z największych centrum Start-Up w Lubljanie.

 

Dodatkowe efekty wyjazdu:

- rozwój partnerstwa międzynarodowego w zakresie wzajemnego transferu wiedzy i doświadczeń (w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 7 państw z Unii Europejskiej) ,

- możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego, przyswojenia nowego słownictwa,

- podniesienie kompetencji międzykulturowych uczestników projektu,

- zwiększenie efektywności w sposobie rozwiązywanie konfliktów,

- promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej,

- rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna);

- umiejętność zarządzania relacjami w życiu codziennym i zawodowym,

- umiejętności pomagające zwiększyć samoświadomość oraz poprawić, wzmocnić oraz budować relacje międzyludzkie.

 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA