DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza osoby do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

Planowany termin rekrutacji: listopad 2017 r.

Weź udział w projekcie Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, jeżeli:

 

 

 

 • jesteś osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
 • nie pracujesz,
 • nie kształcisz się (tj. nie uczestniczysz w stacjonarnym kształceniu formalnym),
 • jesteś mieszkańcem województwa śląskiego,
 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 • nie brałeś udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Oferujemy:

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł.,

 • wsparcie pomostowe w wysokości 2000,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy, 
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 • indywidualizacja wsparcia uczestników projektu:
  - identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia.
  - indywidualne poradnictwo zawodowe.

Uwaga, ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje: ogłoszenie

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.