DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza osoby do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

Planowany termin rekrutacji: listopad 2017 r.

Weź udział w projekcie Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, jeżeli:

 

 

 

  • jesteś osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
  • nie pracujesz,
  • nie kształcisz się (tj. nie uczestniczysz w stacjonarnym kształceniu formalnym),
  • jesteś mieszkańcem województwa śląskiego,
  • nie prowadziłeś działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferujemy:

  • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł.,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1750,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy
  • certyfikowane szkolenia zawodowe.

Uwaga, ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Projekty realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.