HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Informujemy, iż w ramach projektu „Postaw na swoje-wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w dniach od 1 września br. do 15 listopada br. zostaną podpisane z uczestnikami umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego