Harmonogram spotkań Indywidualizacji wsparcia uczestników projektu

Pierwszą formą wsparcia będzie Indywidualizacja wsparcia uczestników projektu (identyfikacja potrzeb oraz indywidualne poradnictwo zawodowe).
Harmonogram spotkań będzie indywidualnie uzgadniany z Uczestnikiem projektu przez Doradcę zawodowego.

Do pobrania: