Harmonogram szkoleń w ramach projektu

GRUPA I i GRUPA II - 11.06-18.06
GRUPA III i GRUPA IV - 19.06-26.06
GRUPA V i GRUPA VI - 27.06-4.07

Zajęcia odbywać się będą w Śląskim inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. K. Goduli 36 w Rudzie Śląskiej

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.