Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. wprowadzając dodatkową formę zabezpieczeń:

- hipoteka (prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości).

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.