Lista Kandydatów - ścieżka stażowa

Aktualizacja List Kandydatów/tki zakwalifikowanych/e do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” -ścieżka stażowa w podziale na Kobiety i Mężczyzn.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.