LISTA RANKINGOWA – WYNIK OCENY BIZNES PLANÓW

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie złożone biznesplany zostały pozytywnie ocenione i każdy z nich otrzymał 100 % wnioskowanego dofinasowania.