Listę rankingową ocenianych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Poniżej przedstawiamy Listę rankingową ocenianych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski, które otrzymały wsparcie to 30 wniosków, które otrzymały ocenę co najmniej 20% punktów ogólnej sumy punktów (3 punktów).