Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem usługi jest wsparcie w rozwoju firmy poprzez zewnętrzne finansowanie. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania jego rozwoju, wspólnie opracowany zostanie zakres inwestycji zgodnie z wymogami instytucji finansującej, a także uzyska wsparcie w odpowiednim przygotowaniu wymaganej dokumentacji do pozyskania wsparcia finansowego.

 

Ramowy program usługi
1. Analiza profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa.
2. Wyszukiwanie źródeł finansowania i naborów dotacyjnych. Charakterystyka programów operacyjnych. Omówienie źródeł informacji o naborach. Harmonogramy naborów. Preferencyjne pożyczki.
3. Identyfikacja wymagań niezbędnych do spełnienia, aby uzyskać finansowanie na planowaną inwestycję. Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału - analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego.
4. Określenie montażu finansowego inwestycji.
5. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
6. Doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienie dokumentacji.

 

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania do 80% ze środków UE.