Fundusze unijne dla firm

Celem usługi jest wsparcie w poprawie pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Rozwój przedsiębiorstwa często uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych elementów do systemu przedsiębiorstwa, nowych inwestycji, dzięki którym zwiększą się przychody, wzrośnie zatrudnienie, firma wejdzie na nowe rynki zbytu. Pomysł na rozwój to połowa sukcesu. Druga połowa to jego finansowanie.

W ramach usługi oferujemy:
1. Analiza profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa.
2. Wyszukiwanie źródeł finansowania i naborów dotacyjnych. Charakterystyka programów operacyjnych. Omówienie źródeł informacji o naborach. Harmonogramy naborów. Preferencyjne pożyczki.
3. Identyfikacja wymagań niezbędnych do spełnienia, aby uzyskać finansowanie na planowaną inwestycję. Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału - analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego.
4. Określenie montażu finansowego inwestycji.
5. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
6. Doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej
7. Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
8. Rozliczenie projektów obejmujące przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.

 

Od 2004 r. skutecznie pozyskujemy środki unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach.

Niezależnie od tego, jaką branżę reprezentujesz, nasze usługi pomogą Ci rozwinąć Twój biznes.