Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 2021-2027

 

Zapraszamy na szkolenie!

W II kwartale 2023 roku ogłoszone zostały pierwsze nabory w ramach konkursów finansowanych z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Toczą się pierwsze przedsięwzięcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach programów krajowych i regionalnych z perspektywy 2021-2027.

Dostępne są potężne środki zarówno w ramach dotacji jak i środków zwrotnych na realizację Twojej inwestycji.

W trakcie szkolenia otrzymasz przejrzystą informację o dostępnych środkach m.in. na efektywność energetyczną OZE, badania i rozwój, inwestycje finansujące rozwój firm, szkolenia pracowników, itp.

Dowiesz się:

 • gdzie szukać dofinansowania?
 • ile i na co otrzymasz dofinansowania?
 • ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić?
 • kiedy i gdzie składać wnioski?
 • jakie będą spoczywały na tobie obowiązki w związku z realizacją projektu?

 

Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia, a zdobyta na nim wiedza pozwoli Ci lepiej przygotować się do pozyskania finansowania.

Celem szkolenia jest:

przygotowanie Cię do samodzielnego złożenia wniosku o dofinansowanie na Makro i Mikroinwestycje dla przedsiębiorców,
wskazanie możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe,
wprowadzenie w tajniki zasad aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

zobaczysz, jakie projekty i przedsięwzięcia można będzie sfinansować z Funduszy Europejskich 2021-2027, a jakie z Krajowego Planu Odbudowy. Zauważysz także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.
szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020, a także przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

 
Adresaci szkolenia:

Osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

 

Program szkolenia:

1. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027

2. Przegląd programów krajowych i regionalnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 – czyli na co są nowe środki unijne:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

3. Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć

 • Sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe
 • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
 • Studium przypadku

4. Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027

5. Rodzaje elektronicznych Wniosków o dofinansowanie (WOD2021, SOWAEFS oraz lokalny systemy informatyczny województwa śląskiego LSI2021)
6. Konkursy dla przedsiębiorstw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
7. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027

 
Termin szkolenia: 27.06.2023 r.

 

Szkolenie prowadzi:

Sylwia Antoszczak-Galasińska ekspertka z zakresu funduszy unijnych z ponad 20-letnim stażem, certyfikowana trenerka Master Business Trainer posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług szkoleniowych i doradczych zarówno dla biznesu jak i instytucji publicznych. Doświadczony trener i doradca w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, w tym ze środków unijnych, specjalista w zakresie udzielania pomocy publicznej. Ekspertka zewnętrzna oceniająca projekty zarówno infrastrukturalne jak i „miękkie” w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

Informacje organizacyjne dotyczące szkolenia:

 • szkolenia w trybie on-line
 • łączysz się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania.
 • Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony
 • w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy
 • z 1-dniowym wyprzedzeniem.
 • czas trwania szkolenia: 9:00-15:00 w tym przerwy
 • zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, dostęp do platformy szkoleniowej.
 • koszt udziału w szkoleniu online za 1 os.:

486,99 zł +23% VAT = 599 zł - dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13.06.2023 r.
568,29 zł +23% VAT = 699 zł - dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13.06.2023 r.

RABAT! na drugą i każdą kolejną zgłoszoną osobę z jednej firmy przysługuje -10%.

Warunki uczestnictwa:

 • wyślij zgłoszenie przez formularz lub na adres info@inkubatorsl.pl o treści: „szkolenie 27.06.2023” z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego,
 • otrzymasz potwierdzenie wpisania na listę wstępną szkolenia wraz z podaniem danych do przelewu,
 • zrób przelew na konto do 5 dni przed szkoleniem - zostaniesz wpisany na listę uczestników szkolenia,
 • maksymalna liczba uczestników to 20 osób,
 • o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników. Informacje o potwierdzeniu lub odwołaniu danego szkolenia wysyłane są drogą mailową na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia,
 • w razie odwołania szkolenia lub wpływu wpłaty za szkolenie po zamknięciu listy nastąpi zwrot wpłaconej kwoty w terminie 7 dni,
 • w przypadku rezygnacji ze szkolenia z winy uczestnika (na mniej niż 5 dni przed planowanym terminem) jest on zobowiązany do wpłacenia 50% ustalonej ceny za szkolenie,
 • zapytania i uwagi proszę kierować na adres:  info@inkubatorsl.pl oraz pod nr tel. 032/ 342 22 30 wew. 100, 104.