RODO - Doradztwo wdrożeniowe. Zadbaj o dane Twoich klientów.

Odbiorca usługi nabędzie niezbędną wiedzę i kompetencje w zakresie prawidłowego i efektywnego wdrożenia procesu i dokumentacji w aspekcie nowych przepisów z ochrony danych osobowych.

Ramowy program usługi:
1. Określenie w stosunku do których posiadanych przez organizację informacji o charakterze danych
osobowych mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.
2. Określenie statusu podmiotów (administrator/ współadministrator/ Podmiot przetwarzający/ Inny
Podmiot przetwarzający)
3. Weryfikacja obowiązku wyznaczenia IOD (art. 37 RODO).
4. Zbieranie informacji w celu wypełnienia rejestru/ów.
5. Zebranie danych wejściowych do procesu szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych.
6. Weryfikacja obowiązku przeprowadzenia DPIA (art. 35 RODO)
7. Weryfikacja zgodności z przepisami prawa (art. 5 ust. 1, art. 12-22, art. 28, art. 29, art. 33-34
RODO):
obowiązki informacyjne,
klauzule zgody,
rozwiązania organizacyjne umożliwiające realizacje praw osób fizycznych
powierzenie przetwarzania (umowy)
upoważnienia do przetwarzania na polecenie administratora,
zarządzanie incydentami/naruszeniami
8. Agregacja i analiza informacji zebranych w trakcie konsultacji ze Zlecającym.
9. Zaprojektowanie adekwatnych rozwiązań organizacyjnych.
10. Opracowanie wymaganej dokumentacji.
11. Szkolenie w zakresie stosowania opracowanej dokumentacji

Osoba prowadząca:
Ałła Rycek - konsultantka, w przeszłości menedżer najwyższego szczebla, posiadająca ponad 10-letnie doświadczenie we wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych w podmiotach sektora prywatnego. Od 2014 r. wykonywała funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, aktualnie realizuje zadania Inspektora Ochrony Danych oraz aktywnie uczestniczy w projektach związanych z implementacją przepisów o ochronie danych osobowych w podmiotach sektora MMŚP. Absolwentka Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Zarządzanie, słuchaczka studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” (WSZOP w Katowicach), „Wykonanie funkcji Inspektora Ochrony Danych”, edycja 2017/2018 (Instytut Nauk Prawnych PAN). Posiada certyfikaty: PECB Certified ISO 21500 Lead Project Manager, PECB Certified ISO 31000 Risk Manager. Z pozytywnym wynikiem ukończyła akredytowane kursy: „Lead Audytor ISO 27001:2013” (TUV NORD) oraz „Facilitation Foundation” (APMG International). Członkini SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Realizuje projekty wdrożeniowe w oparciu o trzy główne zasady (3E): Efektywność – Edukacja – Etyka.

Cena brutto/h: 134zł 
Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania w 80% ze środków UE.