Rozliczanie projektów UE

Uzyskanie grantu jest jedynie częścią sukcesu. Prawdziwym sukcesem w realizacji przedsięwzięcia jest jego prawidłowy przebieg oraz zakończenie.
Sprawne zarządzanie projektem wymaga znajomości odrębnych przepisów, rozporządzeń oraz procedur, które bardzo często ulegają zmianie. Rozliczanie projektu wymaga innego podejścia, niż tradycyjne prowadzenie ksiąg rachunkowych i stanowi zazwyczaj dodatkowe obciążenie dla firmy.

Warto na tym etapie mieć wsparcie w doświadczonym partnerze, który pomoże, doradzi i sprawdzi czy wszystko idzie zgodnie z oficjalnymi wymaganiami.

Na oferowane przez nas usługi ROZLICZANIA PROJEKTÓW składają się:

 • Kontakt z urzędem
 • Pomoc w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji projektu
 • Rozliczanie projektu
 • Pomoc dla działu księgowego w prawidłowej obsłudze księgowej projektu
 • Monitoring i audyt
 • Wsparcie i doradztwo w realizacji projektu
 • Ewaluacja projektu

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości zatrudnia specjalistów z bogatym doświadczeniem w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Nasi specjaliści ściśle współpracują z instytucjami określającymi sposób rozliczania dotacji europejskich, dzięki czemu proces ten przebiega bezproblemowo.

Zalety współpracy z nami:

 • prawidłowe, sprawne i terminowe rozliczenie projektu
 • sprawne zarządzanie projektem
 • prawidłowe rozliczenie projektu
 • minimalizacja ryzyka zwrotu dotacji
 • oszczędność czasu związana z brakiem konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu
 • otrzymanie sygnałów ewentualnych problemów
 • terminowość realizacji obowiązków wynikających z umowy o finansowanie projektu