SZKOLENIE - Finansowanie innowacji twojej firmy. Zdobywanie finansowania krok po kroku.

 

Cele szkolenia:

1. Zweryfikowanie własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem, mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.

2. Zdobycie umiejętności identyfikowania innowacyjnych projektów mogących uzyskać dotacje unijne.

3. Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie i biznes plan oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

 

Zakres tematyczny:

Przegląd dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć: dotacje, pożyczki, gwarancje na innowacje

Podstawowe wymogi związane z pozyskaniem dotacji z działania 3.2 RPO WSL

Zasady przygotowania zwycięskiej aplikacji

Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie

Dobre praktyki – co zrobić, aby ostatecznie otrzymać wypłatę środków z dofinansowania

 

Harmonogram szkolenia:

9:00-10:00

Przegląd dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć: dotacje, pożyczki, gwarancje na innowacje
10:00-10:15 Przerwa kawowa
10:15-11:45

Podstawowe wymogi związane z pozyskaniem dotacji z działania 3.2 RPO WSL:

 • montaż finansowy - poziomy dofinansowania,
 • wymagany wkład własny,
 • zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków,
 • okres kwalifikowalności projektów,
 • wymagane dokumenty,
 • terminy składania dokumentacji.
11:45-13:15

Zasady przygotowania zwycięskiej aplikacji:

 • Logika interwencji – czyli najważniejsze elementy projektu
 • Najczęściej popełniane błędy
13:15-13:45 Przerwa obiadowa
13:45-15:15

Udało się…i co dalej?

 • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Prawidłowa realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
 • Rozliczanie projektów
 • Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości
15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30-17:00 Dobre praktyki – co zrobić, aby ostatecznie otrzymać wypłatę środków z dofinansowania

 

GRATIS!! 2h doradztwa.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania do 80% ze środków UE.