SZKOLENIE - Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Jak nie stracić i nie dać się oszukać!

 

Cele szkolenia:

1. Zweryfikowanie własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem, mającym doświadczenie w uzyskiwaniu zewnętrznego finansowania. 
2. Zdobycie umiejętności identyfikowania innowacyjnych projektów mogących uzyskać kapitał na ich realizację.
3. Przekazanie praktycznych wskazówek jak przygotować projekt pod zewnętrzne źródła oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
4. Pozyskanie orientacji na temat źródeł prywatnych i komercyjnych finansowania inwestycji.

 

Zakres tematyczny:

  • Przegląd dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć
  • Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – omówienie głównych międzynarodowych programów dotacyjnych
  • Logika interwencji – czyli najważniejsze elementy projektu
  • Dobre praktyki – co zrobić, aby ostatecznie otrzymać wypłatę środków z dofinansowania

 

GRATIS!! 2h doradztwa.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania do 80% ze środków UE.

Zainteresowany? Zgłoś się do nas!