OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, IŻ W OBECNEJ SYTUACJI DO PROJEKTU ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE WYMAGANE 40 OSÓB W ZWIĄZKU Z TYM AKTUALNE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ.