OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PROJEKTU "POSTAW NA SWOJE"

W związku z planowanymi zmianami w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, poddziałanie 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mającymi wpływ na jego dotychczasowy kształt, informujemy, iż rekrutacja do projektu zostanie przesunięta na początek roku 2018.

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.