Przypominamy o trwającym naborze

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę!” (dotyczy tylko osób już będących uczestnikami projektu, nie dotyczy osób, które planują dopiero ubieganie się o wsparcie z poddziałania 7.3.3 RPO WSL).
Nabór trwa do  31.08.2017 r. Po tym czasie nie będzie można ubiegać się o wsparcie na założenie działalności gospospodarczej w ramach projektu.

Szczegóły naboru znajdują się tutaj http://inkubatorsl.pl/otwarcie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-finansowego-...