Raport

Szkolenie z zakresu: Nowe kompetencje, nowi nauczyciele: Przedsiębiorczość, Komunikacja, Networking 5-10 września 2016 r. Isthmia Grecja realizowane w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

W dniach 05-10.09.2016r. pracownicy oraz osoby współpracujące w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyły szkolenie  z zakresu: Przedsiębiorczość, Komunikacja, Networking w Grecji zorganizowane przez IDEC S.A. Szkolenie miało na celu wzrost umiejętności prowadzenia profesjonalnych szkoleń przez osoby uczestniczące w szkoleniu. Dodatkowym celem wizyty w Grecji była wymiana doświadczeń
w zakresie nowych form wspierania klastrów oraz przedsiębiorczości.  W tym celu odbyło się spotkanie w dn. 10.09.2016r.  z przedstawicielami klastra α2-innohub (HQ). W trakcie spotkania omówione zostały formy wsparcia firm znajdujących się w klastrze, obie strony wymieniły się dobrymi praktykami. Jako inspirację z projektu należy potraktować możliwość zorganizowania klastra firm mieszczących się
w jednym budynku – wspólna przestrzeń umożliwia korzystanie z zalet koncentracji geograficznej
 i kolokacji oraz osiągnięcie korzyści skali w ich codziennej pracy. Połączenie rozwiązań sieciowych
w jednym obszarze, potęguje wzmocnienie współpracy i rozwijanie synergii między ludźmi, młodymi przedsiębiorcami i dojrzałymi przedsiębiorstwami.

Dodatkowe efekty wyjazdu:

-rozwój partnerstwa międzynarodowego w zakresie wzajemnego transferu wiedzy i doświadczeń,

-możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego, przyswojenia nowego słownictwa,

-podniesienie kompetencji międzykulturowych uczestników projektu,

- zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, we wszystkich oferowanych szkoleniach,

- poprawa jakości i skuteczności szkoleń,

- promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej,

- rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie,  inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna);

- tworzenie wysokiej jakości i łatwo dostępnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dorosłych słuchaczy,

- rozwój kompetencji edukatorów dorosłych,

- podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej,

- wzmacnianie synergii i przejścia między różnymi formami i obszarami edukacji.

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA