Staże - pierwsze wyniki rekrutacji

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą- ścieżka stażowa”, informujemy o pierwszych Kandydatach/tkach zakwalifikowanych do projektu.

1/S/PS
2/S/PS
3/S/PS

Od dnia 30.10.2018 rozpoczną się rozmowy w ramach Indywidualizacji wsparcia uczestnikow projektu (identyfikacja potrzeb oraz poradnictwo zawodowe). 
Rozmowy odbywać się będą w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ul. K. Goduli 36, w Rudzie Śląskiej. Rozmowy będą przeprowadzone z doradcą zawodowym zgodnie z ustalonym harmonogramem między stronami od 30.10.2018 do 31.10.2018 r.

 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.