Termin publikacji wyników II etapu

Informujemy, iż przewidywany termin publikacji wyników II etapu rekrutacji w ramach projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to 19.05.2017 r.