WIEDZA KTÓRĄ CHCEMY SIĘ PODZIELIĆ 1

Efektywne uczenie się to umiejętność poruszania się w gąszczu informacji, szybkie przyswajanie, przechowywanie i odtwarzanie tych informacji, które w danym momencie są potrzebne.

Nowoczesne metody zakładają uczenie się w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Przede wszystkim angażują wszystkie zmysły i kanały percepcji jednocześnie. Nauka przychodzi z łatwością, mózg bowiem w naturalny sposób przyswaja informacje.

W tym artykule chcemy Państwu przedstawić parę technik poznanych w trakcie realizacji projektu NEW WAYS - New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication w ramach Programu ERASMUS+, dzięki którym NAUKA, POZNAWANIE NOWYCH ZAGADNIEŃ stanie się łatwiejsze.

1. LearningApps.org

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie zawierają zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części.

Wśród autorów aplikacji są nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie (25%) z różnych krajów.

Nawigowanie po serwisie jest proste i intuicyjne. W menu mamy dwie podstrony: PRZEGLĄDAJ APLIKACJE i TWORZENIE APLIKACJI. Pierwsza z nich oferuje nam przegląd zasobów według przedmiotów, druga - według typów aplikacji.

Jeśli autor aplikacji uczyni z niej aplikację publiczną, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników - mogą z niej korzystać w niezmienionej formie lub zapisać na swoim koncie i dopasować do własnych potrzeb. Jest to podstawowa zaleta LearningApps, rzadko spotykana w innych tego typu serwisach - każdą publiczną aplikację można przeedytować i zapisać jako swoją własną.

Szczegółowy opis wraz z przykładami: znajduje się tutaj: https://learningapps.org/about.php

 

2. PADLET - Wirtualna tablica, ściana

Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych, najważniejszych ludzkich kompetencji epoki cyfrowej. Padlet, nazywany również tablicą lub kartką strony internetowej, jest narzędziem, za pomocą którego można uporządkować informacje na określony temat. To rodzaj wirtualnej „ściany”, na której można zawieszać adresy stron internetowych, obrazki, zdjęcia (także te wprost z kamery). Narzędzie to może być wykorzystane jako: tablica z wiadomościami, miejsce do dyskusji, szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie (ankieta, ewaluacja), burza mózgów, informacja zwrotna dla uczniów, miejsce do składania życzeń.

Szczegółowy opis wraz z przykładami: znajduje się tutaj: https://pl.padlet.com

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA