WIEDZA KTÓRĄ CHCEMY SIĘ PODZIELIĆ 2

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ciągłego podejmowania strategicznych decyzji. Aby ułatwić sobie ten proces często przygotowywany jest biznes plan przedsięwzięcia.

Biznes plan, to strategiczny dokument, wykorzystywany do oceny opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Tworzy się go w przypadku podejmowania działalności gospodarczej lub realizacji nowych inwestycji w istniejącej firmie.

Biznes plan może być ponadto wykorzystywany na potrzeby własne firmy, gdyż jest jednym z elementów nowoczesnych technik zarządzania, przewidywania i planowania w przedsiębiorstwie.

Przy sporządzaniu biznes planu trzeba podjąć wiele decyzji, często bardzo trudnych, a które przesądzą o kierunkach działania i przyszłych zyskach.

Chcemy Państwu przedstawić parę technik poznanych w trakcie realizacji projektu NEW WAYS - New Teachers for New Competencies: Entrepreneurship, network and communication w ramach Programu ERASMUS+, dzięki którym podejmowanie decyzji stanie się łatwiejsze.

 

1. Metoda Sześciu Kapeluszy

Metoda Sześciu kapeluszy myślowych został opracowana przez dra Edwarda de Bono, twórcę myślenia lateralnego. Jej celem jest dążenie do wprowadzenia porządku w procesie myślenia, poprzez wyznaczenie sposobów myślenia, a w efekcie wyznaczenie jednego, którym należy w danym momencie się posługiwać. Pozwala to uniknąć myślenie na wiele sposobów, co ma przełożyć się na stworzenie mapy, drogi myśli i wybór najlepszej z nich. Tworzenie mentalnej mapy sytuacji, ma wymusić zaprzestanie stosowanie argumentacyjnego sposobu myślenia.

Technika sześciu kapeluszy, pozwala na dowolne uporządkowanie pracy nad każdym zagadnieniem. Umożliwia myślicielowi skupienie się w danej chwili na tylko jednej rzeczy, np. zamiast zajmować się emocjami, będzie on tworzył nowe idee, podczas gdy na emocje przyjdzie odpowiedni czas.

Technika ta broni nas również przed zbytnio monotonnym podejściem do zagadnień. Gdy widzimy że zbytnio drążymy jeden aspekt, wiemy że nadszedł czas na zmianę kapelusza, a więc zmianę postrzegania.

Szczegóły metody można poznać tutaj:

http://pik.ebiznes.org.pl/szesc,6,kapeluszy.htm

 

2. Lista kontrolna Alexa Osborna

Kreatywność można rozwijać na różne sposoby jedną z metod jest tzw. „Lista kontrolna” Alexa Osborna (twórcy „Burzy mózgów”). Jest to narzędzie wykorzystywane pomocniczo w Inżynierii Produktów, jednak można go również wykorzystać jako narzędzie w opracowaniu / aktualizacji biznes planu. Jeżeli masz określony cel i plan jak go osiągnąć, narzędzie to pomoże utwierdzić Cię w postępowaniu i przyśpieszyć jego osiągnięcie lub będzie początkiem do tego aby te cele i plany zrewidować.      

Wykorzystać cel do innych celów

Jak inaczej można wykorzystać cel?

Dostosowanie celu

* Do jakiego innego celu możesz dopasować swoje  rozwiązanie?
* Jakie inne rozwiązanie możesz dopasować do celu?
* Jakie inne podobne pomysły możesz wykorzystać?

 

Modyfikowanie

* Co można zmienić?

* Jaki element możesz zmienić, aby przyśpieszyć osiągnięcie celu?

* Jakie umiejętności wzmocnić?

Maksymalizacja

* Czego powinno być więcej?

* Jakiej opcji brakuje?

* Co podwoić? Co jeszcze?

Minimalizacja

* Co należy wyeliminować?

* Czego powinno być mniej?

* Co można usunąć?

* Co by się stało gdyby jakiś etap opuścić?

Zastępowanie

* Co możesz zastąpić? Jak możesz zastąpić? Czym możesz zastąpić?

* Co się zmieni, jeżeli zmienisz swoje uczucia i postawy wobec celu?

Zastępowanie

*Jaką kolejność można zmienić?

Połączenie

Co możesz połączyć? Z czym możesz połączyć? Jakie cele połączyć, aby zmaksymalizować efekt? Jak możesz połączyć swoje talenty i zasoby?

   

Z ekonomicznego punktu widzenia

Czy jest to ekonomiczne, nawet jeśli pomysł jest dobry

Z punktu widzenia legalności

Podatek od towarów, itp.

 

 

 

Jeśli przygotowywanie biznes planu lub podejmowanie decyzji łączy się z ogromnym stresem wypróbuj technikę DRZEWO STRESU: 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA