Wyniki

W załączniku przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 50 Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020., współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.