Zajęcia z zakresu: Sztuka prowadzenia szkolenia

Szkolenie z zakresu: Sztuka prowadzenia szkolenia 26.05.-02.06.2017 r. Barcelos Portugalia realizowane w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.

W dniach 26.05-02.06.2017r. pracownicy Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. odbyli szkolenie  z zakresu: Sztuka prowadzenia szkolenia w Portugalii zorganizowane przez Intercultural Association Mobility Friends. Szkolenie miało na celu zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

W trakcie szkolenia pogłębiono wiedzę na temat efektywnych sposobów przekazywania wiedzy na szkoleniu, jednak najciekawsza okazała się część dotycząca wykorzystania nowoczesnych technologii zarówno do organizacji jak i prowadzenia szkoleń, tj.: Padlet - wirtualna tablica korkowa, Learning Apps - platforma do tworzenia interaktywnych ćwiczeń.

Dodatkowym celem wizyty w Portugalii była wymiana doświadczeń w zakresie nowych form wspierania klastrów oraz przedsiębiorczości.  W tym celu odbyło się spotkanie w dn. 28.05.2017r.  z przedstawicielem największego w Portugalii Inkubatora Przedsiębiorczości Ideia Atlantico, który swoje filie ma w takich krajach jak: RIO DE JANEIRO, CAPE VERDE. 

Kolejnym punktem wyjazdu były odwiedziny w szkole średniej w Barcelos poznaliśmy tym samym system kształcenia w Portugalii.

Dodatkowe efekty wyjazdu:

-rozwój partnerstwa międzynarodowego w zakresie wzajemnego transferu wiedzy i doświadczeń,

-możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego, przyswojenia nowego słownictwa,

-podniesienie kompetencji międzykulturowych uczestników projektu,

- zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, we wszystkich oferowanych szkoleniach,

- poprawa jakości i skuteczności szkoleń,

- promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej,

- rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie,  inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna);

- tworzenie wysokiej jakości i łatwo dostępnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dorosłych słuchaczy,

- rozwój kompetencji edukatorów dorosłych,

- podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej,

- wzmacnianie synergii i przejścia między różnymi formami i obszarami edukacji.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA