ZAMKNIĘCIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

W związku z udzieleniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na zwiększenie liczby uczestników do 46 osób, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający dla 3 nowych osób do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór zgłoszeń -  Formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpoczął się od dnia 23.11.2020 r. i został zamknięty 24.11.2020r.  w związku ze złożeniem wymaganej ilośći dokumentów rekrutacyjnych spełniających wymogi rekrtiacji.