Zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Projekt  „Nowy start – otwieram firmę!”

realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o.,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie Umowy nr RPSL.07.03.03-24-0347/15-00

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

 

 

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Zwrot kosztów będzie realizowany na podstawie przedstawianego rachunku od opiekunki lub  z przedszkola lub żłobka lub klubu dziecięcego i będzie obejmował okres uczestnictwa Uczestnika Projektu na  szkoleniach lub doradztwie realizowanych w ramach projektu.