Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym 8 czerwca 2018r. na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu "Postaw na swoje1 Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą", przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.