Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym 8 czerwca 2018r. na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu "Postaw na swoje1 Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą", przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: