Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia

Informujemy, że Uczestnicy/Uczestniczki Projektu: Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo indywidualne oraz staż.

 W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu należy złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników/czek projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”).

Termin złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu do ostatniego dnia szkolenia (kategoria podstawowa i średniozaawansowana) lub doradztwa (dotyczy wyłącznie kategorii zaawansowanej).

O zwrot kosztów może ubiegać się każdy Uczestnik/czka projektu zgodnie z limitami ujętymi w Regulaminie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników/czek projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” oraz z niezbędnymi dokumentami, które należy złożyć w Biurze Projektu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.