Przedłużone wsparcie pomostowe

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Nowy start – otwieram firmę”. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.10.2017 r. do 15.02.2018r.

Wsparcie zostanie przyznane 30 Uczestnikom Projektu.

Uczestnik Projektu może złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego (w czwartym lub piątym miesiącu od rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wszystkie wnioski zostaną ocenione po zakończeniu terminu naboru, czyli po 15.02.2018r. Uczestnikom projektu, którym zostanie przyznane wsparcie pomostowe przedłużone, a podstawowe wsparcie pomostowe zakończyło się wcześniej niż przyznane wsparcie pomostowe przedłużone, poniesione wydatki w tym okresie zostaną zrefundowane.

Szczegółowe informacji: Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe