SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Nowy start - otwieram firmę

Poniżej publikujemy harmonogramy szkoleń poszczególnych grup w ramach projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

SKŁAD GRUP