Hub Club

Śląski Klaster ICT i  Multimediów HUB CLUB

O klastrze

Śląski Klaster ICT i Multimediów HUB CLUB to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem i promocją nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Celem inicjatywy jest inkubacja współpracy międzynarodowej, a przez to tworzenie sprzyjających warunków dla internacjonalizacji gospodarczej, której będzie towarzyszyło powstawanie nowych, innowacyjnych produktów i usług. Aktorzy Klastra budują silną gospodarczo markę regionu na globalnym rynku usług technologii informacji w oparciu o konstruktywną konkurencję i propagowanie innowacji.

Tym, co wyróżnia klaster jest efekt synergii, który powoduje, że wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze przynosi szybsze i większe korzyści niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych, a które często są niedostępne dla  pojedynczego przedsiębiorstwa. HUB CLUB jest „bramą na świat” i otwiera nowe rynki zbytu. Zorganizował 19 międzynarodowych wyjazdów promocyjnych w tym do Szwecji, Danii, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Brazylii, Japonii.

Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik jest narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń jednocześnie. Zapewniając przepływ informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie procesów. Podobnie klaster zapewnia przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak i przedsiębiorcami z branży z całego świata. Propagując nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń i idei, jest więc podobną do huba platformą współpracy. Słowo club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy.