Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji)

W wyniku zakończenia oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych (III etapu rekrutacji) po zakończeniu procedury odwoławczej do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałania 1.2.1 publikujemy:

Regulamin przyznawania środków finansowych -„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”

W związku z realizacją projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie śląskim publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.