Aktualności

Regulamin przyznawania środków finansowych - „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

W związku z realizacją projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.