Regulamin przyznawania środków finansowych -"Nowy start! - otwieram firmę"

W związku z realizacją projektu „Nowy start - otwieram Firmę!” w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Do pobrania: