TRWA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie z definicją skutecznego doręczenia za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej, w drodze elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do:
     • Biura Projektu Beneficjenta: w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, I piętro pok.103, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek - czwartek 8:00-16:00, piątek 08:00-14:00;
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY