Zmiana załącznika nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W związku z dokonanymi zmianami zapisów aneksu do umowy o UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, przedstawiamy zaktualizowany załacznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do projektu „Nowy start – otwieram firmę”. 

 

Wnioski pobrane z OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO od dnia 12-10-2017 są poprawne.