Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 30 Uczestników projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

Raport

Szkolenie z zakresu: Nowe kompetencje, nowi nauczyciele: Przedsiębiorczość, Komunikacja, Networking 5-10 września 2016 r. Isthmia Grecja realizowane w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych.