Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa zawodowego przez dwóch doradców zawodowych w projekcie „ Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą”.