Aktualności

ICT po szwedzku

Erik-Wilhelm Graef Behm, menadżer inwestycyjny ICT w Business Region Goteborg, był gościem specjalnym wczorajszego śniadania biznesowego w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości.